Przydatne Informacje

NUMERY ALARMOWE

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

997 – POLICJA

998 – STRAŻ POŻARNA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

601 100 100 – WOPR

INNE

PZMiNW – Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

+48 22 617 44 49 Sekretariat

+48 22 295 11 30 Rejestracja Łodzi